Hakkımızda

Büyüyen sanayi ve ekonomi, artan kent nüfusları, hassas coğrafi konum, etnik ve kültürel farklılıklar güvenlik riskini belirgin kılan nedenlerden arasında. Yangın, sel gibi doğal afetler, sanayi casusluğu, ya da hırsızlık organizasyonlarıyla karşı karşıya kalınan riskleri minimize edecek profesyonel bir güvenlik hizmetinin önemi her geçen gün daha da artıyor. Güvenlik elemanlarının varlığı sanayi kuruluşları ve iş yerlerindeki kaybı en azda tutarak, suça karşı önemli caydırıcı önlem oluyor. Güvenlik teşkilatının varlığı aynı zamanda halkın güveninin kazanılmasında da önemli bir rol oynuyor.

Bir kuruluşun kendi bünyesinde güvenlik teşkilatını kurması ve yürütmesinin pahalı ve zor olduğu, ayrıca zaman kaybına yol açan yorucu ve yıpratıcı çalışmalar gerektirdiği her geçen gün daha da iyi anlaşılmaktadır.

Bu düşünceden hareketle ER GRUP ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ, kurum ve kuruluşlara risk yönetimi sistematiğini ön plana çıkartarak güvenlik işletmeciliği kavramını sektöre kazandıran yepyeni bir anlayışla ortaya çıkmıştır.

Güvenlik işletmeciliğini üstlenmiş olduğumuz kurum ve kuruluşlar ihtiyaç duyduğu güven kavramının yanında güvenlik risk analizini de yapan bir danışmana sahip olacaklardır.

ER GRUP ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ, deneyimli yöneticileri ve tam teçhizatlı uzman ekibiyle maksimum güvenceyi sağlamaya yönelik ekonomik bir seçenek, kalitenin pahalı olmadığı bir kurumdur.

Günümüzde güvenlik sistemleri insan gücü, doğru algılama ve gerekli önlemlerle birlikte etkili olabilmektedir. ER GRUP ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ, analitik yaklaşımıyla, risk içinde olan kişi veya kuruluşlara güvenlik esasının gerektirdiği tüm düzenlemeyi uygulayarak devreye girmekte, bir iş ortağının sorumluluk bilinciyle çalışmaktadır.

Organizasyonda yer alan tüm kadro, tam teşekküllü hastaneden sağlık raporu almakta, sabıka kayıtları taranmakta, fiziki testleri yapılmakta, temel ve geliştirilmiş güvenlik kurslarından geçerek görevi teslim almaktadır.

ER GRUP ÖZEL GÜVENLİK’in bay ve bayan güvenlik görevlilerinin tercih edilme nedenleri öncelikle insan ilişkileri ve güvenlik alanlarındaki uzmanlıklarıdır. Her alanda akılcı, sağduyulu ve dürüst davranmak için eğitimli olan ER GRUP ÖZEL GÜVENLİK çalışanları, etkili güvenlik hizmeti için göreve hazırdır.

Her biri üst düzey eğitimli, sorumluluğunun bilincinde, temsil yeteneğine sahip elemanlardan oluşan ekiplerimiz ve organize merkez desteğimizle sizinleyiz.

ER GRUP ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ; güvenlik sektöründeki öncü ve güvenilir kimliğini ve haklı yerini sağlamlaştırmak ve her zaman daha mükemmeli hedeflemek arzusundadır.

Misyonumuz;

Tüm müşterilerimize layık oldukları üst düzeyde güvenliği, teknolojik altyapı ve donanımımız, benzersiz deneyimimiz, nitelikli ve profesyonel kadromuz sayesinde sürekli artan bir kalite anlayışı ile sağlamaktır.

Amaç;

Kuruluşunuzda etkili bir güvenlik hizmet sisteminin oluşturulması, ana giriş ve çıkışların, tüm binaların ve çevrenin denetlenmesi, kontrol altına alınması, devriye hizmetinin gerçekleştirilmesi gibi hizmetlerin gözlem ve halkla ilişkiler esasına dayalı eğitim görmüş personelle denetim ve gözetim altında tutulmasıdır.

Kapsam

Yukarıda belirtilen amaca ulaşmak için oluşturulacak gözetim ve güvenlik hizmet organizasyonu aşağıda açıklanan temel esasları kapsar.

 • Giriş ve çıkış kontrolleri
 • Denetim
 • Sabotaj ve terör amaçlı hareketler ve bombalama olaylarına karşı caydırıcılık ve gerekli önlemleri almak
 • Huzur bozucu davranışlar sergileyebilecek kişileri gözetim altında tutarak, tesise girişlerini önlemek
 • Hırsızlık olaylarının önüne geçilmesi ve müşterilerin uyarılması, tesis içindeki aydınlatma, çevre çitleri, kapılar, elektronik güvenlik sistemleri vb. yapıları kontrol altında tutarak, problem olduğunda derhal yönetime bilgi vermek
 • Sorumluluğu dahilinde olan yerlerde yasak alanlara girişi engellemek
 • Görev yapılan işletmenin yönetim talimatları doğrultusunda, personel, ziyaretçi ve araç giriş çıkışını kontrol altında tutmak ve kayıt altına almak
 • İşletmenin talimatları doğrultusunda personel üst arama görevini yerine getirmek
 • Görev yerindeki hassas noktaları tespit etmek ve önlemler almak veya alınmasını sağlamak
 • Yasak bölgelerde sigara içilmesini engellemek
 • Hassas dönemler ile yoğun müşteri trafiğinin oluştuğu zamanlarda ek güvenlik önlemlerini almak
 • Yangın, sabotaj, saldırı gibi acil durumlarda eğitimini aldığı şekilde önlemleri almak ve ilgili güvenlik birimlere bilgi vermek
 • İlk yardım gerektiren durumlarda ilk müdahaleyi yapmak ve gerekli sağlık kuruluşlarını haberdar etmek
 • Güvenlik konusundaki gelişmelerden idareyi sürekli olarak bilgilendirmek
 • İdare ile güvenlik personeli arasında kesintisiz bir haber akışının kurulmasını sağlamak
 • İstenildiği takdirde danışmanlık hizmeti sunmak, risk analizlerini yaparak, raporlarını sunmak
 • Yetkili ile birlikte yangın tahliye planı hazırlamak
 • Kuruluşunuzda kurulmuş olan güvenlik organizasyonunu sürekli olarak denetlemek ve periyodik olarak eğitimlerini vermek, performans değerlendirmelerini yapmak ve bu hizmetlerimizin raporlarını her ay fatura ekinde tarafınıza sunmak

İş yerinizde görev yapacak güvenlik ekibinin standartları

Güvenlik görevlileri: 5188 Sayılı Kanuna tabi ve kanunun tarif ettiği kişiler arasından seçilecektir. Çalıştığı süre içerisinde hizmeti kesintisiz ve görev tanımına uygun olarak yapacaklardır. Firmanızın güvenlik organizasyonunda gündüz ve gece vardiyalarında görev yapacak olan, güvenlik konusuna hakim güvenlik görevlilerimiz, firma yönetiminin güvenlik hizmeti ile ilgili problemlerini şirket merkezimizle birlikte en kısa zamanda en iyi çözümleri üreterek hizmet vereceklerdir.

Teçhizatlar

Ayakkabı, üniforma olarak yazlık ve kışlık üniforma, el feneri, projektör, kullanıma hazır ecza dolabı, yağmurluk, mont, eldiven, düdük, telsiz, elektroşok cihazı, biber gazı, anlaşma üzerine tarafımızdan temin edilecektir.

NEDEN ER GRUP ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ?

 • Eğitimli, işini bilen personelle çalıştığınızı
 • Kapıdan giren her personel ve misafirinizin güler yüzle karşılanacağını
 • Bu personellerin denetleme koordinatörlerimizce sürekli gece ve gündüz denetleneceğini
 • Personelimiz üçüncü şahıs karşı mali mesuliyet sigortası kapsamında olacağını
 • Sadece keseceğimiz fatura karşılığını ödeyerek, bu tutarı direkt giderlerinizden düşeceğinizi
 • Bize ödediğiniz her tutarın karşılığını gösteren belgelerin fatura ekinde tarafınıza ulaşacağını
 • Eğitim ve denetlemelerin düzenli olarak yapılıp, raporlarının tarafınıza ulaşacağını
 • Gece ve gündüz denetlemelerinde tespit edilen ve risk unsuru oluşturan konular hakkında aydınlatılacağınızı
 • Çalışan her personelimizin algılama, değerlendirme, karar verme, iletişim kurma ve rapor etme özelliğine sahip olması
 • Sektörde olamayan tek taraflı fesih hakkını müşterilerimize tanımış olmasıdır
 • Personel özlük haklarını iş kanununun ilgili maddelerinde olduğu gibi yansıtmamız
 • Çalışan her personelimizin şirketimizce iş ortağı olarak görülmesi

Organizasyona Başlama

Teklifin kabul edilmesi ve onaylandığının şirketimize yazılı olarak bildirilmesinden sonra personel eğitimleri tamamlanarak kararlaştırılan gün ve saatte göreve başlanması sağlanır.

Hizmetin Yürütülmesi ve Sorumluluklar

Organizasyonun oluşturulması, teçhizatın ikmali ve personelin eğitilmesini müteakip belirlenen sürenin sonunda personel dosyalarıyla birlikte şahsen İdare’ye tanıtılarak hizmet yürütülmeye başlanır. Oryantasyon süreci içerisinde İdare ve ER GRUP ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ yetkililerinin birlikte geliştirecekleri güvenlik genel talimatları güvenlik özel talimatları şekline dönüşür. Bu talimat görevlilerin görev tanımları ve hizmetin yürütülmesinin temelini oluşturur. Ayrıca organizasyon periyodik olarak denetlenir ve denetleme raporları hazırlanarak İdare’nin incelemesine sunulur.

Denetleme:

Organizasyon denetleme koordinatörleri tarafından en az ayda 3 kez gece ve 3 kez gündüz denetlenir. Denetleme sonuçları her ay fatura ekinde bilgilerinize sunulur.

Sonuç:

ER GRUP GÜVENLİK olarak kesintisiz hizmet anlayışına dayalı, yukarıda ayrıntıları verilen organizasyon için 1 yıllık sözleşme kapsamında, 6’şar aylık dilimler halinde, yol ve yemek çalışılan süre içerisinde anlaşmaya göre İdare’ye ya da ER GRUP ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ’ne ait olmak üzere belirlenecek ve projemiz için, 6 ayın sonunda tarafların karşılıklı mutabakatları sonucu varılacak rakam (yeni rakamın saptanmasında D.İ.E tarafından yayınlanacak yıllık TEFE -TÜFE. oranlarının ortalaması esas alınacaktır) üzerinden hizmet devam ettirilecektir.

ER GRUP ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİNİN öngördüğü zaman dilimi içerisinde talep ettiği ücret dışında hiçbir şekilde ek zam talebinde bulunmayacaktır. Ancak sözleşme süresi / süreleri içinde sigorta taban-tavan dahil, yasal asgari ücret artışı ve toplu taşıma ücretlerindeki artışlar gibi tarafların iradesi dışında uygulamaya konarak işveren sorumluluğu uhdesinde masraf unsuru oluşturacak yasal artışlar, artış miktarının uygulandığı tarih itibari ile söz konusu ücrete kişi bazında ve maliyetinin oranında yansıtılacaktır.

Aylık ücret esasına dayalı iş yerimizdeki uygulama nedeni ile hak edişe konu ayın sonunda kesilen fatura tutarının en geç 5 gün içinde ödenmesi talep olunmaktadır.

Güvenlik hizmetlerine, çok daha çağdaş bir uygulama sağlayacak teçhizat ve eğitime sahip personelin yer aldığı organizasyonu ve hizmet verdiği işletmeyi kendine yaraşır bir şekilde temsil etmesinin yanı sıra, profesyonel kontrol ve güvence göz önüne alındığında önerilen tür bir kadronun sağlayacağı yararlar ile sunulacak hizmetin kalitesi ve ücret politikası arasındaki ilişkinin rasyonel değerlendirmesi İdare’nin takdirine sunulmuştur.

ÇALIŞAN PERSONELLERİMİZİN ALDIĞI EĞİTİM KONULARI

 • Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları
 • Güvenlik Tedbirleri
 • Etkili İletişim
 • Olay Yeri Koruma
 • Temel İlk Yardım
 • Kalabalık Yönetimi
 • Güvenlik Sistem ve Cihazları
 • Silah Bilgisi ve Atış
 • Kişi Koruma
 • Uyuşturucu Madde Bilgileri
 • Yangın Güvenliği ve Tabii Felaketlerde Müdahale Tarzı
 • Patlayıcı Maddeler
 • İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı olarak özel güvenlik görevlisinin
 • Yetkilerini
 • Yetkilerin uygulanış biçimlerini
 • İnsanlarla görevi sırasında etkili iletişim kurabilmeyi
 • Eğitim tesislerinde görev alacaklarsa, rehberlik uzmanları ve eğitim yöneticileriyle işbirliği sağlamayı
 • Ateşli silah bulunduracak veya taşıyacaksa bunun hukuki koşullarını, silah mekaniği ve atış becerisini
 • Kişi koruyacaklarsa ilke ve yöntemlerini
 • Kullanacağı güvenlik sistemlerinin operatörlüğünü
 • Başta uyuşturucu madde kullanımı olmak üzere, sık karşılaşılan suçlar ve nedenleriyle, toplumsal olaylarda tedbir alabilmeyi
 • Olay yerindeki şüpheli cisimlere karşı davranışları ve olay yerinin korunmasını öğretmeyi
 • Yangın ve doğal afet durumlarında hareket tarzlarını ve alınabilecek önlemleri öğretmeyi amaçlamaktadır.

Uygulamalar verilen bilginin davranışa dönüştürülmesini amaçlar.

ER GRUP ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.